Home » Blog » Inzicht in je Azure factuur – een uitdaging voor velen

Inzicht en duidelijkheid is voor veel bedrijven heel erg belangrijk als het gaat over rekeningen. Niemand wil natuurlijk teveel betalen of überhaupt niet weten waarvoor ze betalen. Echter, voor veel gebruikers van Azure is dit wel het geval. Aan het einde van de maand krijgen veel klanten een factuur opgestuurd met het bedrag wat die maand betaald moet worden. Alleen staan er vaak geen details bij over het verbruik, hoeveel bepaalde resources kosten et cetera. De oplossing moet meer inzicht bieden in de kosten van een klant en geeft de klant de mogelijkheid om de rekening zelf te checken.

Uitdagingen met het gebruik van Azure

Voor gebruikers van Azure classic is het erg lastig om precies te weten waarom hun rekening een bepaald bedrag is. Eerst krijgen ze een factuur met het te betalen bedrag. Aangezien klanten hier weinig tot geen inzicht in hebben, wordt daarna vaak de MSP (2source4) opgebeld met de vraag waarom de rekening zo hoog/laag is en/of waarom er zoveel verschil is met die van de maand ervoor. Dit kan te verklaren zijn door bijvoorbeeld het aan laten staan van een server of de klant heeft een bepaalde instance juist opgevoerd.

Gebruikers van Azure plan krijgen wel gedeeltelijk inzicht in hun kosten door middel van het cost management dashboard dat wordt geleverd door Microsoft zelf. Echter, Azure cost management biedt alleen PAYG (pay as you go) pricing. Dit geeft mogelijk niet genoeg inzicht in de kosten die je hebt gemaakt.

2source4

Spinpanel werkt samen met 2source4 om deze problemen op te lossen. 2source4 is gefocust op het implementeren van de ‘modern workplace’; een zo betrouwbaar, flexibel, veilig, productief en toegankelijk mogelijke IT-omgeving inrichten en onderhouden. Hun succes behalen zij mede door hun Cloud First visie op basis van Microsoft Cloud Solutions en Aruba Networks. Door hun jaren aan ervaring op het gebied van Microsoft 365, Mobile Device Management, Networking en Azure hebben ze geleerd dat het niet ‘one size fits all’ is in de IT.

Ze zijn ervan overtuigd dat IT-waarde moet toevoegen, dat het medewerkers moet ondersteunen en ontlasten in de dagelijkse werkzaamheden. 2source4 begrijpt dat het voor klanten lastig is om geen inzicht te hebben in de kosten die ze hebben gemaakt. Uiteindelijk wil iedereen natuurlijk weten waar ze voor betalen. Zij gingen op zoek naar een oplossing en kwamen zo bij Spinpanel terecht.

Krijg meer inzicht in je Azure factuur door middel van Spinpanel reporting

Spinpanel kent als geen ander de uitdagingen en onzekerheden waar de klanten van 2source4 tegenaan lopen als ze geen inzicht hebben in hun uitgaven. Daarom werd de Spinpanel reporting module in het leven geroepen. Door middel van Spinpanel reporting krijgt de klant zelf toegang tot hun rekeningen. Deze zijn compleet uitgewerkt tot op de kleinste bedragen en de laagste resource properties – alles is te checken. Als klant krijg je hierdoor meer duidelijkheid of kan je specifiekere vragen stellen.

Daarnaast biedt Spinpanel gedurende de lopende maand, van dag tot dag, zeer accurate schattingen van het verbruik van resources en de daaraan verbonden kosten en wordt op basis daarvan een voorspelling gemaakt van de te verwachten kosten voor die maand. Zo biedt Spinpanel in zekere zin een ‘live view estimate’ van wat de kosten zijn.

Reporting data wordt elke dag geüpdatet en dus kan daar vanuit de klant op geanticipeerd worden. Nadat aan het einde van de maand de Microsoft invoice is ingelezen in Spinpanel, wordt op basis van deze invoice een zogeheten ‘billing correction’ toegepast waarmee het geschatte verbruik van de afgelopen maand gecorrigeerd wordt. Na deze correctie komt de Spinpanel schatting exact overeen met de kosten die vermeld staan op de factuur.

Het voornaamste verschil tussen Spinpanel en Azure plan cost management is dat Spinpanel een klant de optie biedt om, door middel van een overzicht per resource property, een zeer duidelijk overzicht krijgt van de verwachte en daadwerkelijk gemaakte kosten. Daarnaast vereist de activatie van cost management geen handelingen in Spinpanel; dit gaat geheel automatisch en er is dus geen setup nodig. Ook biedt Spinpanel reporting de mogelijkheid tot maatwerk rapportages voor meer inzicht.

Geïnteresseerd en wil je graag meer weten? Neem contact met ons op!

2source4 – https://2source4.com/

Spinpanel - https://www.spinpanel.com/

 

Meld je aan!

Gerelateerde posts

Bij 2source4 denken we graag met u mee. Bijvoorbeeld als u zelf de...

Oktay Sari
26-3-20 13:53

Heb jij het wel eens meegemaakt? Je hebt net een nieuwe werknemer...

Spinpanel
1-9-20 12:56

Windows 11?! 24 juni is Windows 11 aangekondigd door Microsoft. Dat...

Mischa van de Kamp
25-6-21 17:18